A kommunikci lehetsgei s korltai

 

Nézd meg ezt a közel 50 perces intejút, ahol arról beszélek, hogy a gyerek szempontjából nézve, hogyan hangoznak a generációról-generációra örökld kommunikációs mintáink!


 

Gyakorlati módszerek a sikeres szül-gyerek kapcsolathoz

  

„Csupán lehetséget kapunk, hogy magunkat ilyenné vagy olyanná formáljuk.”

Jose Ortega y Gasset, spanyol filozófus

 

  • Szeretnéd úgy nevelni gyermekedet, hogy közben tiszteletben maradnak mindketttök érdekei?
  • Szeretnéd, ha gyermeked érz, ugyanakkor felelsségteljes felntté váljon?
  • Szeretnél megszabadulni attól a generációk óta örökld beszédmódtól, amely nem segít, hanem gátol minket?

 

Következ "Beszélj úgy" kommunikációs tréningek idpontja:


A két napos tréning 1. és 2. alkalma:

1. alkalom: 2014. március 29. 9:00-17:00

2. alkalom: 2014. április 12. 9:00-17:00


Helyszín: Budapest, VI.ker.

 

Jelentkezs


A Szüli kommunikációs tréning, a díjnyertes szerzpáros, Adele Faber és Elaine Mazlish:  Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy hogy elmesélje cím könyvének anyagából született!

 

 

 


 

A tréning  alapvet célja:

Elsajátítsunk olyan gyakorlati, hasznos kommunikációs technikákat, amelyek alkalmazásával bármilyen életkorú gyermekkel való kapcsolat örömtelibbé, stresszmentesebbé, mindkét fél számára eredményesebbé alakuljon.
Megtanítsa a szülknek, hogyan beszéljenek úgy, hogy a gyermekeik meghallják, és hogyan váljanak jó hallgatósággá gyermekeik számára. 
Megtanítsa a szülknek, hogyan beszéljenek úgy, hogy letudjuk fordítani tördésüket, szeretetünket gyermekeik számára a mindennapok során.
Megtanítsa a szülket, hogyan beszéljenek úgy, hogy határt tudjanak szabni gyermekeik viselkedésének anélkül, hogy bántóak lennének.
A tréning els sorban szülknek szól, de az elsajátított készségeket nagyon jól alkalmazták pedagógusok, kórházi dolgozok, mentálhigiéniás szakemberek a munkájuk a során, st kiválóan mködik párkapcsolati, nagycsaládi, baráti, munkahelyi kapcsolatok esetén is.

 

Kriszti, aki két tini (1 fiú, 1 lány) anyukája, 876 km-t utazott Varsóból a tréning miatt, ezt mondta:


"A Beszélj úgy kommunikációs tréning nem csak arra tanított hogy hogyan lehet másképp kezelni a problémásnak vélt szituációkat gyermekeimmel, hanem arra is hogy ha változtatni szeretnék azon ami nem mködik, akkor azt nem a másikba kell megváltoztatni hanem elssorban magamban. 

Mindennek értelme van csak meg kell érteni. Ezen a tréningen megtapasztaltam milyen visszahallani saját szavaimat gyermekeim szemszögébl és annak milyen hatása van. 

Megértettem  hogy miért nem mködik az amirl azt hittem jól csinálom. Most, hogy a tréningen gyakoroltakat kipróbálhatom a valós életben is, úgy érzem új csodákat élek meg a mindennapokban. Ez az egyik legszebb kihívás amivel találkoztam."

 Tukacs Krisztina (Varsó)

 


 

A sikeres szül-gyerek kapcsolat három alappillére:

 
1. Ismerjük és tudjuk a gyermek korosztályának megfelel viselkedési formákat, az egyes személyiségfejldési szakaszok jellemzit.
 
Ezek tudatosítására ma már rengeteg irodalom áll rendelkezésünkre. Néhányat felsorolva a teljesség igénye nélkül: Bruno Bettelheim: Az elég jó szül, Ranschburg Jen: Szülk könyve, Vida Ágnes: Babapszichológia, Vekerdy Tamás könyvei, Deákné B. Katalin: Tudatos Szülk emblémával ellátott könyvei, kiadványai, foglalkoztató füzetei. 
 
2. Ismerjük Önmagunkat és gyermekünket.
 
Rengeteg személyiség elemz módszer áll rendelkezésünkre, hogy önmagunk és gyermekünk mélyebb motivációit megismerjük és megértsük.
 
Két módszer ismeretét tartom nélkülözhetetlennek a gyermeknevelésben. Az egyik a Kronobiológiai Pszichogenetika, ami a velünk született személyiségtulajdonságokat mutatja meg, azaz a személyiség valódi énjét, magját. A másik az Enneagram, ami a karakternek a személyiség tulajdonságait mutatja, amely az els 7 évben alakul ki.
 

3. A személyre szabott kommunikáció!


Olyan kommunikáció, amelynek segítségével le tudjuk fordítani tördésünket gyermekeink számára a mindennapok során, valamint határt tudunk szabni gyermekeink helytelen viselkedéseinek anélkül, hogy bántóak lennénk. 

 
Ebben segít a Beszélj úgy... Szüli kommunikációs tréning, amelyrl az alábbiakban olvasható részletes információ.


Kinek szól a Beszélj úgy... Szüli kommunikációs tréning? 


A Beszélj úgy kommunikációs tréning Neked szól, ha
Szeretnél egy másfajta kommunikációs módot örökségként továbbadni gyermekeidnek, amelyet aztán egész életükben használhatnak a barátaikkal, munkatársaikkal, szüleikkel, partnereikkel, és majd egy napon a saját gyerekeikkel!
Szeretnél érzékenyebb lenni gyermekeid érzései iránt.
Szeretnéd tiszteletben tartani gyermekeid szükségleteit és éppen ennyire saját igényeidet is!

Szeretnéd lehetvé tenni gyermekeid számára, hogy érz, ugyanakkor felelsségteljes emberré váljanak!

Szeretnéd úgy kifejezni dühödet, hogy eközben nem okozol nagyobb kárt szeretteidnek!
Szeretnél szemrehányás és vádaskodások nélkül élni!
Szeretnél megszabadulni attól a generációk óta öröklött beszédmódtól, amely nem segít, hanem gátol minket!

 

"Nyugodtabb lett a légkör..."


"Nem tudom, hogy nálunk mi történt, de mióta alkalmazom a Beszélj úgy technikát - nyilván nem mindegyiket - nyugodtabb lett a légkör. Lilla kislányom érdekldve néz rám, meghallgat, nem vág közbe és nem vágja le magát a földre, ha valami nem úgy van, ahogy kitalálta. A rosszallás kifejezése, "nem szeretem, ha..." mondatok elég hatásosak :-)

Örülök, hogy elmentem a tanfolyamra"

Dr. Kebely Tímea (Budapest)

Én is nyugodtabb légkört szeretnék:Mi az, amit megtanulhatsz a tréningen?

 
Segít megtanulni, hogyan bírkózzunk meg gyerekeink csalódásaival, frusztrációival, negatív érzéseivel. 
 
Segít megtanulni, hogyan mutassuk ki mérgünket anélkül, hogy bántóak legyünk.
 
Segít megtanulni, hogyan állítsunk fel határokat úgy, hogy megrizzük a gyerekek szabadságát.
 
Segít megtanulni, mit tegyünk büntetés helyett.
 
Segít megtanulni, hogyan támogathatjuk gyermekünket a pozitív, reális énkép, az önállóság kialakulásában.
 
Segít megtanulni, hogyan fejleszthetjük gyermekünk együttmködési képességét.
 
Segít megtanulni, hogyan oldjuk meg békés úton a családi vitákat.

 


 

Milyen témákról lesz szó a tréningen? 

 

A egyes foglalkozások rövid ismertetése – avagy mit is fogunk tanulni?

 

1. Az érzelmek elfogadása – Hogyan segítsünk gyermekeinknek érzéseik feldolgozásában?

„Nem arra van szükségünk, hogy valaki egyetértsen velünk, hanem arra, hogy valaki felismerje mit is élünk át.”

Az els alkalommal olyan kommunikációs készséget tanulunk, amellyel  segítjük gyermekeinket, hogy felismerjék és megbírkózzanak a negatív érzéseikkel – düh, harag, csalódottság, félelem, irigység, féltékenység, sértdöttség stb. Ugyanakkor korlátozzuk az elfogadhatatlan viselkedést, megrizve a gyermek jóindulatát.


 2. Mködjünk együtt!


„A gyerekek hozzáállása ilyenné vált: Azt csinálok, amit akarok!...A szül hozzállása pedig ilyenné lett: Azt csinálod, amit én mondok!...és a csata megkezddött!...”

A második alkalommal öt olyan kommunikációs készséget sajátítunk el, amely segítségével együttmködésre tudjuk tanítani gyerekeinket, anélkül, hogy utasítgatásokat adnánk, sértegetnénk, leckéztetnénk, fenyegetnénk, hibáztatnánk stb. ket. Ami a legfontosabb, hogy mindezek használatával mindkét fél jóérzése megmarad.
 

3. Büntetés helyett
 

„ A büntetéssel az az alapvet baj, hogy nem mködik.”

A harmadik foglalkozáson hét készséget tanulunk meg, amely segítségével elkerülhet a büntetés, mégis a szül kifejezheti ers rosszallását, ugyanakkor a felesség vállalására tanítja gyermekét.

 

 

4. Az önállóság támogatása


„Minden szeretetünket, munkánkat, tudásunkat és tapasztalatunkat nekik adjuk, hogy egy napon legyen majd erejük és önbizalmuk elhagyni minket.”

A legtöbb gyerekneveléssel foglalkozó könyv szerint a szülk egyik legfontosabb célja, hogy segítsék gyermekeiket az önálló emberré válásban, hogy egy napon majd szüleik nélkül is képesek legyenek boldogulni. A negyedik alkalommal hat olyan kommunikációs készséget tanulunk, amely segítségével a gyermek önálló, döntéseiért felels személlyé válik.
 

5. A dícséret

„Az önértékelésnek dönt szerepe van az ember gondolkodási folyamataiban, érzéseiben, vágyaiban, értékeiben és céljaiban. Ez a viselkedés legfontosabb mozgatórugója.”

Az ötödik alkalommal a dícséretrl lesz szó. Választ kapunk arra, hogy mely dícséretek azok, amelyek segítenek a pozitív, reális énkép kialakításában, és melyek  nem. Megtudhatjuk, hogy az „ügyes vagy”, „okos vagy” dícséretek miért nem mködnek hatékonyan.
 


6. Hogy többé ne kelljen szerepet játszaniuk


„Ha lassú felfogásúnak bélyegzed a gyermeked, akkor is annak fogja látni magát.”

Ezen alkalommal, hat olyan készséget tanulunk, amelyek segítségével kiszabadíthatjuk gyerekünket a rosszcsont, erszakos, irigy, "rontó pál", nyafogós, megbízhatatlan stb. skatulyákból, bélyegekbl.
 

7. Összegzés, értékelés, tapasztalatcsere, kérdések
 

"A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával." Anna Gavalda 

és minden összeáll...

 
  

Milyen plusszt ad Neked a tréning a "Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy hogy elmesélje" cím könyv elolvasásához képest?


A tréningen az emléleti készségek elsajátítása után, különböz szituációkon keresztül gyakoroljuk az egyes kommunikációs technikákat, mieltt otthon élesben kipróbálnád!

Megbeszélhetjük, eljátszhatjuk a téged érint személyes konfliktusokat, amennyiben szeretnéd!

Tanulhatunk csoporttársainktól, ötleteket meríthetünk a problémák megoldására!

 


 

Melinda, egy 9 éves kisfiú és egy 6,5 éves kislány ayukája, így látta a tréninget:


"Mikor rátaláltam a "Beszélj úgy..." tanfolyamra az interneten, azonnal tudtam, hogy ott a helyem. Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekeimmel értsük egymást és szintén kapcsolódjunk egymáshoz. 

Már az els napon tanult technikával hatalmas sikereket értem el a kommunikációban. Magam is meglepdtem, hogy mennyire könnyedén motiválhatóak az együttmködésre, ha értjük ket és magunkat."

 Sárfy Melinda (Budapest) 

Mi az, amit megígérhetek Neked a tréning során?

Segítkészséget és garanciát, hogy a Te gyermekednél is mködik a módszer!

Gyors eredményt és sikerélményt, hogy gyermekedre hatással lesz az új kommunikációs módszer!

Empátiát és barátságos légkört a tréning során!

Különleges élményeket, felismeréseket!    

Magasszint szakmai tudást és többéves oktatói tapasztalatot biztosítok tanulásod során! 

Miben más ez a tréning, mint  egy hagyományos szüli kommunikációs tréning?


Azon túl, hogy elsajátítjuk az egyes kommunikációs technikákat, a gyermek és a szül egyéniségét, személyiségét figyelembe véve határozzuk meg a hatékony kommunikációs eszközöket.

 

A Kronobiológai Pszichogenetika
segítségével tudjuk a "Beszélj úgy..." módszerét igazán egyénre szabottá tenni.

 

A kronobiológia pszichogenetikai személyiségelemzés olyan kérdésekre ad választ, hogy gyermekünknek: 

Mik az ersségei és mik a gyengéi?
Mit várhatsz el tle?
Mire figyelj oda a nevelésben?
Milyen szakma/foglalkozás való neki?
Mennyi az alvásigénye?
Milyen a betegségekkel szembeni ellenállóképessége?
Hogyan viselkedik stressz helyzetben?
Mik gyermeked viselkedésének mozgatórugói, motivációs tényezi?
Milyen a gyermeked fizikai, érzelmi és intellektuális beállítódása, idegrendszere?
Családon belül milyen energetikai egymásra hatások, kapcsolódások vannak? 

 

A kettt együtt alkalmazva (a Beszélj úgy... és a Pszichogenetika) nagy tudatossággal, a tlünk telhet legjobbat tudjunk nyújtani gyerekeinknek és tudjuk átformálni magunkat. 


Rájövünk arra, hogy miért van az, hogy az egyik kommunikációs technika jól mködik az egyik gyereknél, a másiknál pedig miért nem. Hatékonyabban, célzottabban tudjuk az elsajátított kommunikációs technikákat alkalmazni gyermekünknél.

 


 

Személyes tapasztalataim a tanultakkal kapcsolatban
 

A lányunk (Míra) 2009-ben, a fiúnk (Márk) 2011-ben születtek. Kb. 1,5 éves volt Míra, amikor kezembe került a „Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje” cím könyv. Nagy hatással volt rám és éjszakákat töltöttem azzal, hogy kijegyzeteltem a könyvet, majd felragasztgattam a feljegyzéseket a házunk fbb stratégiai pontjaira. Eltökéltem, hogy megtanulom!

Az els tapasztalatom a következ volt. Lányommal szinte mindig közelharcot kellett vívni, hogy kicseréljem a kakis pelusát. Elször türelemmel és szép szóval próbálkoztam, majd fenyegetzéssel „kicsípi a kaki a fenekedet és fájni fog”, aztán jött az erszak, lefektettem és lefogtam a lábát, majd hatalmas ordítás közepette kicseréltem a pelenkát. Borzasztó volt neki és nekem is. Aztán egy elkeseredett pillanatomban a könyv hatására azt mondtam neki: „Míra, a kakis pelenka a kukába való, a tiszta pelus pedig a Míra fenekére.Azonnal jött, saját maga lefeküdt és azt mondta: „Anya, cseréld ki a pelenkámat!” Nem hittem a saját szememnek és fülemnek.

Az alábbi témákban olvashatsz még "úgybeszéls" történeteket! Hogyan lehet másképp?

 


 

"Csak azt sajnálom, hogy nem elbb futottam bele..."


"Nagy hatással volt rám Andi és a "Beszélj úgy..." tréning. Csak azt sajnálom, hogy nem elbb futottam bele, mert tényleg MKÖDIK. És nem csak a 4 évesemmel, hanem a majdnem felntt nagyokkal is, st a család többi tagjával is. Mindenkinek csak ajánlani tudom! De kitartás és tudatosság, az kell hozzá. A tréning elvégzése annyival nyújt többet pusztán a könyv elolvasásánál, mintha egy klassz útikönyvet nézegetnél, vagy tényleg elutaznál. Megéri."

 

Bereczk Zsuzsi, Szigetszentmiklós

 

Én még idben szeretném megtanulni!


 Jelentkezs

 


 

Mit kapsz még a tréning mellé ajándékba?


 1. Ajándék: Nettó 5.000 Ft értékben.

 

Ha március 15-ig jelentkezel a tréningre és határidre befizeted a részvételi díjat (jelentkezéstl számított 8 munkanap), akkor megkapsz egy 5.000 Ft érték 30 perces skype konzultációs lehetség a tréningen elhangzott bármely témával vagy egyéni problémával kapcsolatban.

 

2. Ajándék: Nettó 11.300 Ft értékben, minden jelentkeznek


 

3. Ajándék: Nettó 7.000 Ft értékben, az els 5 jelentkeznek


7.000 Ft érték kronobiológiai pszichogenetikai elemzést a család egy tagja részére, mely megmutatja az egyén veleszületett, öröklött tulajdonságait.  Az elemzés írásban készül személyenként 2-3, A4-es oldal. 

Mennyibe kerül a Szüli kommunikációs tréning?


 *** Koránkel kedvezménnyel !!! ***

 34.900 Ft

A maximális létszám: 14 f


  •  Ha mindkét szül részt vesz a tréningen, 20% kedvezménnyel  28 000 Ft/f a tréning díja.

 

  • Pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak 10% kedvezményt biztosítunk, tehát 31 500 Ft/f a tréning díja. 

 

 


 

Felnttképzési nyilvántartási szám: 00866-2012, Kommunikációs tréning


Tanfolyam jelentkezés

   
A vezetett tanfolyam típusa*:
A választott tanfolyam időpontja*: -
Nv*:
E-mail cím*:
E-mail cm még egyszer*:
Cm*:
Telefonszám*: - -
Milyen kedvezményre jogosult?:
Számla igénylés esetén, számlázási cím:
Üzenet: